BETA 09.02.2018 20:00 GMT+1
LIVE 16.02.2018 20:00 GMT+1
Announcement
06 02 2018Zapraszamy na nową odsłonę serwera GravelanD tym razem w wdaniu x50.
Serwer oparty jest na nowym silniku z wszystkimi funkcjami właściwymi dla kroniki Highfive.
Na serwerze nie zabraknie eventów znanych wszystkim z większości wydań h5 jest też kilka niespodzianek.
Na graczy czekają nowe NPC z ciekawymi funkcjami oraz unikatowe itemki.
Wszystko to i wiele innych niewymienionych jeszcze zalet i funkcji będziecie mogli sprawdzić osobiście juz 09-02-2018 na serwerze Beta


We're inviting You to the new version of Graveland server, this time in the x50 edition.
Serwer is based on new engine with all functions proper for HighFive chronicle.
On the server won't run out events known by all from most of H5 version, we prepared also a few surprises. For players waiting new NPCs with interesting functions and unique items.
All of this and much more not yet mentioned advantages and functions You will able to check alredy 9th of February 2018 on Beta server.
LIVE TWITCH
06 02 2018
Powered by CuteNews