Game server: online
Login Server: online
Downloads - How to connect x4 JAK SIĘ POŁĄCZYĆ

[EN] It is very simple. What do you have to do?
[PL] To bardzo proste. Co masz do zrobienia?
[EN] Just follow the steps below and you'll be able to enjoy a unique experience in our server!
[PL] Wystarczy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami i będziecie mogli cieszyć się unikalnym doświadczeniem na naszym serwerze!
[EN] If you're having any problem, please join our community for support.
[PL] Jeśli masz jakieś problemy, dołącz do naszej społeczności, aby uzyskać wsparcie.


1. Download and Install Game 1. Pobierz i zainstaluj grę
[EN] If you still don't have the game installed in your computer?
[PL] Jeśli nadal nie masz zainstalowanej gry w komputerze?

[EN] You can download and install the Lineage II High Five client by pressing the button below:
[PL] Możesz pobrać i zainstalować klienta Lineage II High Five, naciskając przycisk poniżej:


Lineage II: High Five Client

Note: Once installed, do not start the game and do not Update it.
Uwaga: Po zainstalowaniu nie uruchamiaj gry i nie aktualizuj..

2. Download and Install System
2. Pobierz i zainstaluj System
[EN] Now that you have the client, you have to download our server's patch too.
[PL] Teraz, gdy masz klienta, musisz pobrać naszy patch do serwera.
[EN] Download it by pressing the button below:
[PL] Pobierz go, naciskając przycisk poniżej

Download Graveland System
[EN] How to install it? It's very simple. Follow these steps:
[PL] Jak go zainstalować? To jest bardzo proste. Wykonaj te czynności
     - Download GravelanD_X4_System.rar
     - Save GravelanD_X4_System.rar in your Desktop
     - Unzip the GravelanD_X4_System.rar
     - Copy the all files you just unziped
     - Now paste the System / music folder in your Lineage II Directory

Note:DO NOT RENAME FOLDER
Uwaga:NIE ZMIENIAJ FOLDERU

Default: C:/Program Files/Lineage II

3. Go in your Lineage II folder find System open & run "l2.exe

3. Przejdź do folderu Lineage II System open & run "l2.exe

4. Accounts are auto-created.
4. Konta są automatycznie tworzone.